Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Mniej swobody dla ochotniczych straży

22.12.2021

Autorzy:
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

W piątek 17 grudnia Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Tym samym zakończyły się trwające od lipca prace nad nową regulacją, za której przygotowanie odpowiedzialny był resort spraw wewnętrznych i administracji. Celem rządowej inicjatywy było stworzenie odrębnej ustawy, która całościowo ureguluje status OSP oraz relacje pomiędzy OSP, Państwową Strażą Pożarną i samorządem terytorialnym.

OSP działają w formie stowarzyszeń. Tak jak inne stowarzyszenia są dobrowolnymi zrzeszeniami obywateli, które posiadają osobowość prawną, działają przez swoje organy i dysponują własnym majątkiem. OSP posiadają jednak wyjątkowy status. Jako społeczne organizacje ratownicze są zaliczane do jednostek ochrony przeciwpożarowej obok m.in. Państwowej Straży Pożarnej. Choć są stowarzyszeniami, powstają jako jednostki umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a do ich zadań należy m.in. walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych szeroko czerpie z rozwiązań zawartych obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, gdzie zlokalizowane są przepisy dotyczące statusu prawnego i zakresu działalności OSP. Ustawodawca przenosi je teraz do odrębnego aktu, w którym zawarł też kilka istotnych nowości.

Cały artykuł Anny Hlebickiej-Józefowicz, szefowej zespołu doradztwa regulacyjnego i legislacji, dostępny jest na portalu Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP