Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przejście z umowy o pracę na B2B. Czy pracodawca ma się czego obawiać?

30.12.2021

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

W związku z rosnącymi kosztami zatrudnienia siły roboczej na podstawie umów o pracę z jednej strony i preferencyjnymi zasadami oskładkowania i opodatkowania przychodu osiąganego na podstawie umów B2B z drugiej strony, coraz więcej pracowników jest zainteresowanych przejściem z umowy o pracę na umowę B2B. Czasami do takiego przejścia zachęcają sami pracodawcy.

Dla pracowników lepiej wynagradzanych takie przejście może okazać się atrakcyjne finansowo, bo ostatecznie przy tych samych kosztach dla pracodawcy, pracownik zarobi więcej „na rękę”. Należy zadać sobie pytanie, czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla pracodawców i czy w przyszłości nie doprowadzi ono do poważnych tarapatów finansowych w firmie.

Co na temat przechodzenia z umów o pracę na umowy cywilnoprawne mówią sądy?

Temat przejścia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną był niejednokrotnie badany przez sądy, głównie w sprawach dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne. Punktem do rozważań jest definicja stosunku pracy określona w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 i §1[1] przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Pełen artykuł Justyny Tyc-Brzosko, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostępny jest w numerze 4 magazynu HR na szpilkach.

Bądź na bieżąco z DZP