Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nakaz noszenia maseczki w firmie może zostać aktualny

14.04.2022

Autorzy:
Wojciech Brzostowski

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy został zniesiony od 28 marca. Pracodawca może jednak narzucić pewne ograniczenia wewnętrznymi przepisami, jeśli uzna to za zasadne.

„Do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach”. Do nałożenia takiego obowiązku ogranicza się najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 25 marca 2022 r. Oznacza to, że po długiej, ponad 24-miesięcznej ewolucji obowiązków pracodawców, od 28 marca 2022 r. zniesione zostały szczególne wymogi w zakresie organizacji miejsc pracy celem przeciwdziałania pandemii COVID-19. Nie istnieje już prawny obowiązek zapewniania osobom zatrudnionym rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk, organizacji miejsca pracy przy zachowaniu min. 1,5 m odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, jak też zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Jednak czy oznacza to, że od 28 marca 2022 r. pracodawcy nie mogą już w żaden sposób zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swojej kadry w tym zakresie?

Covid a BHP

Kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracujących osób przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywają, zgodnie z art. 207 § 2 oraz 304 kodeksu pracy, niezmiennie na pracodawcy lub przedsiębiorcy. Aktualizują się one w stosunku do pracowników oraz innych osób, którym dany podmiot organizuje pracę. Dotychczas, co już w styczniu 2021 r. potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy, jako podstawowe działanie prewencyjne uznano wprowadzenie w zakładach pracy stosownych procedur, wytycznych, zaleceń i wskazówek, jak również wszelkich działań techniczno-organizacyjnych mających na celu ochronę pracowników przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-COV-2. Szczególnie gdy możliwość zarażenia tym wirusem została uznana w ramach oceny ryzyko zawodowego za szkodliwy czynnik biologiczny. Pojawia się jednak wątpliwość, czy zastosowanie powyższych środków i egzekwowanie ich stosowania jest wciąż aktualne w świetle wprowadzonych ostatnio zmian.


Cały artykuł Wojciecha Brzostowskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, można przeczytać na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP