Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rynek zamówień publicznych potrzebuje skutecznej waloryzacji

22.04.2022

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Choć ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła mechanizmy umożliwiające waloryzację wynagrodzenia wykonawców, to w zderzeniu z obecną sytuacją gospodarczą okazały się one nie do końca skuteczne. W szczególnie złej sytuacji są wykonawcy, którzy realizują kontrakty publiczne na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie nowego PZP.

Kondycja firm działających w branży budowlanej w sektorze publicznym została poważnie nadszarpnięta przez skutki pandemii COVID-19 i kiedy wydawało się, że sytuacja w branży powoli się stabilizuje, w rynek uderzyły skutki wojny w Ukrainie i ponadprzeciętny wzrost inflacji.

Konflikt zbrojny w Ukrainie, sankcje nałożone na Rosję i Białoruś oraz ogólna destabilizacja sytuacji gospodarczej na świecie spowodowały, że ceny materiałów budowlanych zaczęły rosnąć w jeszcze szybszym tempie niż w okresie pandemii. Dodatkowych problemów przysparza wykonawcom odpływ z polskiego rynku pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy w znaczącej części pracowali w sektorze budowlanym i transportowym, a bijący kolejne rekordy poziom inflacji spowodował presję na wzrost wynagrodzeń. 

---

Artykuł „Rynek zamówień publicznych potrzebuje skutecznej waloryzacji” oparty na opinii Tomasza Michalczyka z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, jest dostępny w portalu Wirtualny Nowy Przemysł

Bądź na bieżąco z DZP