Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Istniejąca choroba nie wyklucza uznania wypadku przy pracy

05.05.2022

Autorzy:
Aleksandra Michalska

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia może współwystępować z przyczyną wewnętrzną, czyli istniejącą w organizmie poszkodowanego. Związek przyczynowy między rodzajem wykonywanej pracy oraz warunkami jej świadczenia a wystąpieniem urazu lub śmierci pracownika powinien ocenić biegły sądowy.

W wyroku z 19 lutego 2021 r. (I USKP 15/21) Sąd Najwyższy pochylił się nad problemem wypadku przy pracy u pracownika obarczonego schorzeniem samoistnym. Sąd orzekł, że występowanie u pracownika schorzeń samoistnych nie wyklucza uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, jeżeli w środowisku pracy zaistniały czynniki przyspieszające bądź pogłębiające proces chorobowy. Takim czynnikiem nie może być jednak, co do zasady, wykonywanie zwykłych obowiązków pracowniczych.

Problem występowania wypadków przy pracy u pracowników dotkniętych chorobami samoistnymi był wielokrotnie poruszany w orzecznictwie. Zasadniczo sądy pozostają zgodne co do tego, że samo występowanie u pracownika schorzeń samoistnych nie wyklucza możliwości uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Innymi słowy, wypadki przy pracy mogą mieć miejsce także wśród chorych pracowników.

---

Dalsza część artykułu "Istniejąca choroba nie wyklucza uznania wypadku przy pracy" autorstwa Aleksandry Jarząbek, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępna na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP