Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wymagania względem produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji

09.05.2022

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner
Dr Marcin Stępień

W numerze 1/2022 czasopisma Prawo Nowych Technologii wydawnictwa C.H. Beck opublikowany został artykuł, którego autorami są Aleksandra Auleytner, Partner i Szefowa Praktyki IP&TMT oraz Marcin Stępień, Associate.

W artykule pt. „Wymagania względem produktów maszynowych zawierających systemy sztucznej inteligencji. Analiza na tle proponowanych rozwiązań prawnych w prawie Unii Europejskiej" autorzy studiują ogłoszone 21 kwietnia 2021 r. projekty dwóch rozporządzeń:

  • w sprawie produktów maszynowych,
  • ustanawiającego zharmonizowane przepisy dot. sztucznej inteligencji, zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii.

Analiza odnosi się do wybranych wymogów, jakie muszą spełnić produkty maszynowe obejmujące systemy sztucznej inteligencji oraz procedury, w jakiej wymagania te będą oceniane w świetle projektowanych przepisów prawnych obu ww. rozporządzeń.

Czasopismo dostępne jest na stronie księgarni C.H. Beck.

Bądź na bieżąco z DZP