Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zasady pracy zdalnej lepiej ustalić nie czekając na przepisy

23.06.2022

Autorzy:
Sylwester Silski

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na przygotowanie i wdrożenie regulacji firmowych dotyczących pracy na odległość. Warto więc przygotować się do tego wcześniej.

Do Sejmu wpłynął w końcu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335). Przewiduje on tylko 14-dniowe vacatio legis. Dwa tygodnie od wejścia w życie przepisów, w dodatku – z pewnym prawdopodobieństwem – w okresie letnim, to niewiele czasu na wdrożenie nowych zasad współpracy z pracownikiem zdalnym.

Ponieważ te zasady są już znane, zaś projekt ustawy nie powinien ulec znaczącym modyfikacjom w toku prac parlamentarnych, można się do tych zmian przygotować wcześniej. Jedną z nich jest konieczność rozliczania się z pracownikiem z poniesionych przez niego kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Rozliczenie ryczałtem

To firma powinna zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia do pracy zdalnej. Za obopólną zgodą może on jednak korzystać z własnych narzędzi – jak komputer, drukarka itd. Z tego tytułu będzie mu przysługiwał zwrot poniesionych kosztów. Zwrot ten można ustalić jako ekwiwalent lub ryczałt. Z pewnością większość pracodawców skorzysta z tej drugiej formy rozliczeń, bo jest łatwiejsza i nie wymaga bieżącej analizy poniesionych kosztów. Jak ustalić jego wysokość?

---

Dalsza część artykułu "Zasady pracy zdalnej lepiej ustalić nie czekając na przepisy" autorstwa Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępna na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP