Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Meritum. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

12.07.2022

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się drugie wydanie publikacji „Meritum. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne”, które skupia się wokół wzorcowego przeprowadzania kolejnych stadiów postępowań administracyjnych. Redaktorem naukowym publikacji jest prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, a jednym ze współautorów jest Piotr Gołaszewski, Senior Associate z Praktyki Nieruchomości.

Publikacja porusza m.in. przypadki:

  • postępowania przed organem administracji z możliwością zaskarżenia decyzji administracyjnej drogą odwołania,
  • złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz zaskarżenia tego wyroku drogą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • przymusowego wykonania decyzji administracyjnej, czyli egzekucji administracyjnej.

Piotr Gołaszewski w ramach rozdziału VIII publikacji „Opłaty i koszty postępowania” omawia, jakie koszty, opłaty i innego rodzaju nalżeności mogą zostać naliczone z tutyłu postępowania administracyjnego.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy omawianych ustaw, a także dla sędziów, pracowników sądów administracyjnych oraz prawników, którzy reprezentują klientów w tego typu postępowaniach.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydawcy.

Bądź na bieżąco z DZP