Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wzorce i standardy na rynku franczyzy

12.08.2022

Autorzy:
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Od wielu miesięcy prowadzimy w Polsce dyskusję na temat potrzeby uregulowania franczyzy. Braku dedykowanej ustawy nie można jednak mylić z brakiem regulacji. Franczyza jest już bowiem zjawiskiem uregulowanym w szeregu przepisów – od przepisów prawa cywilnego, przez regulacje antymonopolowe, po regulacje sektorowe (np. w branży finansowej, pocztowej, paliwowej czy aptecznej).

Jeśli zaś chodzi o kompleksową ustawę o franczyzie, to w większości krajów na świecie nie została ona ujęta w takie ramy. Tam, gdzie przyjęto przepisy dedykowane franczyzie, na ogół wybierano wariant minimum. Oznacza to, że uregulowano przede wszystkim zakres obowiązku informacyjnego franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy przed zawarciem umowy (tzw. disclosure).

Istotą disclosure jest nałożenie na franczyzodawcę obowiązku dostarczenia kandydatowi na franczyzobiorcę wszystkich istotnych informacji dotyczących przyszłej współpracy, niezbędnych do podjęcia świadomej, przemyślanej decyzji o przystąpieniu do danej sieci franczyzowej. Informacja ta, dostarczona z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewnia kandydatom czas na zapoznanie się z ofertą i – w razie potrzeby – zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej lub księgowej. Celem regulacji jest więc zapewnienie, że franczyzobiorca przed zawarciem umowy może należycie ocenić, czy odpowiadają mu proponowany model i warunki współpracy.

---

Cały artykuł autorstwa Anny Hlebickiej-Józefowicz, szefowej zespołu doradztwa regulacyjnego i legislacji DZP, jest dostępny na łamach tygodnika Gazeta Finansowa (nr 32-33/2022).

Bądź na bieżąco z DZP