Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Po nowelizacji prawa spółek zmiany także w funkcjonowaniu rad nadzorczych

12.10.2022

Autorzy:
Filip Krężel

Zmiany wprowadzane w prawie spółek są próbą ustanowienia pewnego minimalnego zakresu dobrych praktyk do sposobu funkcjonowania rad nadzorczych, a w przypadku niektórych spółek może nawet próbą nadania sensu ich funkcjonowania. Ta próba może okazać się udana, przynajmniej w części przypadków - pisze Filip Krężel z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Od 13 października 2022 roku wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych (tj. ustawy z 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw) w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup spółek (tzw. prawo holdingowe).

Nowa regulacja wpłynie więc na funkcjonowanie dotychczasowych holdingów, które zdecydują się „przejść” na regulację ustawową i utworzyć formalną grupę spółek. Jednocześnie jednak, dotknie spółek niekorzystających z tych regulacji, ale posiadających rady nadzorcze. Zainteresowanie zmianą obejmie więc w pewnym zakresie wszystkie spółki akcyjne, (jeszcze) nieliczne proste spółki akcyjne oraz nieliczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z mojego doświadczenia wynika, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadają rady nadzorcze, to te spółki, które muszą te rady posiadać (dobrowolnie rzadko, które spółki taką radę mają). Będą to najczęściej spółki jednostek samorządu terytorialnego, czy Skarbu Państwa.

Celem tego krótkiego opracowania jest przybliżenie wybranych, w mojej ocenie najciekawszych zmian, które dotykają wszystkie rady nadzorcze, nie tylko te funkcjonujące w ramach grup spółek.

(...)

---

Cały artykuł Filipa Krężela, Senior Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, jest dostępny w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP