Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

W rozliczeniach z pracownikami zdalnymi będzie dominował ryczałt

20.10.2022

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Wyliczenie należnego osobie pracującej z domu ekwiwalentu czy kosztu energii i usług telekomunikacyjnych będzie trudne i pracochłonne. Wybór ryczałtowego zwrotu kosztów oznacza znaczne uproszczenia rozliczeń.

Projekt zmiany kodeksu pracy wprowadzający przepisy o pracy zdalnej przewiduje nowy obowiązek pracodawców - mają oni rekompensować pracownikom koszty, jakie ponoszą w związku z realizacją swoich obowiązków w formie zdalnej. Kwestia pokrywania przez pracodawcę kosztów ponoszonych przez pracowników zdalnych była jedną z najtrudniejszych na etapie prac nad projektem ustawy. Centrale związkowe konsekwentnie podnosiły konieczność rekompensaty kosztów, jakie pracownik ponosi pracując z domu, choć przedstawiciele pracodawców nie byli temu przychylni. Ostatecznie projektodawca zdecydował się na takie rozwiązanie i wszystko wskazuje na to, że Sejm przyjmie te postanowienia w projektowanym kształcie. 

Aktualny projekt ustawy przewiduje dwie kategorie rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika zdalnego: wynagrodzenie za używanie przez niego własnego sprzętu (ekwiwalent) oraz zwrot kosztów, jakie ponosi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej w miejscu zamieszkania. Ta druga kwestia będzie w praktyce największym wyzwaniem dla firm.

(...)

---

Cały artykuł autorstwa Bogusława Kapłona, Partnera z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP