Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przymusowa restrukturyzacja banku do zaskarżenia, ale nie jest to łatwe

31.01.2023

Autorzy:
Maciej Orkusz
Michał Cecerko

Rok 2022 dla sektora bankowego był trudnym okresem. Znaczący wzrost inflacji i stóp procentowych prowadził do wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych i spadku popytu na kredyty. Odczuwalna jest również presja kredytobiorców i sądów na podważanie umów kredytowych, nie tylko walutowych, ale ostatnio nawet złotowych. Czynniki te miały wpływ na straty odnotowane przez wiele banków. Nie zanosi się na odwrócenie tych trendów w najbliższym czasie.

W ciągu ostatnich trzech lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) wszczął aż cztery procesy przymusowej restrukturyzacji (tzw. resolution) banków zagrożonych upadłością.

W tych warunkach zarówno organy banków, jak i ich interesariusze (akcjonariusze, obligatariusze lub kontrahenci) powinni posiadać plan reakcji na interwencję państwa w stosunku do banków zagrożonych upadłością. Doświadczenie zdobyte w toku prac nad zaskarżeniem niektórych decyzji BFG pozwala nam sformułować kilka praktycznych uwag dotyczących przygotowania się do zaskarżenia takich rozstrzygnięć.

Resolution banku – uwarunkowania prawne

Wprowadzenie resolution banków stanowiło reakcję na doświadczenia kryzysu na rynku finansowym w latach 2008-2012. Wówczas okazało się, że udzielanie rządowej pomocy bankom uważanym za zbyt duże, by upaść (tzw. bail-out), nie jest rozwiązaniem optymalnym. Dlatego też na poziomie unijnym uchwalono tzw. Dyrektywę BRR. Przewiduje ona odrębny od postępowań upadłościowych system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych (banków) i firm inwestycyjnych.

Dyrektywa BRR wprowadza instrumenty umożliwiające organom przymusowej restrukturyzacji (w Polsce jest nim BFG) wystarczająco wczesną i szybką interwencję w stosunku do instytucji kredytowych na progu upadłości, aby tej upadłości uniknąć i zapewnić ciągłość krytycznych funkcji finansowych i gospodarczych danej instytucji. Założeniem dyrektywy jest, by to akcjonariusze ponosili straty w pierwszej kolejności, a wierzyciele banku (np. obligatariusze) w dalszej.

(...)

-----

Cały artykuł Macieja Orkusza, Partnera z Praktyki Postępowań Spornych i Michała Cecerki, Partnera z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, pełnomocników w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących skarg na decyzje BFG w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji banków dostępny jest w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP