Maciej Orkusz

Partner

+48 22 557 76 40     maciej.orkusz@dzp.pl
  • Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych oraz w prawie cywilnym i handlowym.
  • Reprezentował klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi m.in. w licznych sporach budowlanych, z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony własności przemysłowej oraz w szeregu spraw dotyczących rozliczenia transakcji opcji walutowych.
  • Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według reguł UNCITRAL oraz według regulaminów sądów  polubownych przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Konfederacji Lewiatan w Warszawie i Związku Banków Polskich. 
  • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP