Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wiele firm może być płatnikiem WHT

14.02.2023

Autorzy:
Tomasz Leszczewski

Może się wydawać, że podatek u źródła tzw. WHT to niszowa danina dotycząca największych, międzynarodowych firm. To prawda?

Nie. Płatnikiem podatku u źródła mogą być wszyscy przedsiębiorcy dokonujący określonych kategorii płatności za granicę, czyli spółki kapitałowe, spółki osobowe, ale też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wystarczy dokonywać określonych rodzajów płatności do podmiotów zagranicznych by być płatnikiem podatku u źródła odpowiedzialnym za jego prawidłowe obliczenie, pobranie i wpłacenie. A do tego w grę może wchodzić obowiązek zweryfikowania z należytą starannością prawa do zastosowania zwolnienia z tego podatku. Katalog płatności podlegających podatkowi u źródła jest przy tym bardzo szeroki.

Co zawiera?

Obejmuje nie tylko dywidendy i inne przychody z udziału w zysku osób prawnych czy odsetki, ale też m.in. należności licencyjne, płatności za określone kategorie tzw. usług niematerialnych -  doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Na tej liście są także płatności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej tzw. know-how. Nie wszyscy pamiętają, że podatkowi u źródła podlegają również płatności z tytułu umowy zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich do zagranicznych osób fizycznych czy np. działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej.

Płatnikiem potencjalnie może być każdy.

Zasadniczo tak. W praktyce bowiem choć wydawać by się mogło, że płatnikiem podatku u źródła są firmy funkcjonujące w międzynarodowych grupach lub co najmniej działające na rynku międzynarodowym. Tymczasem rzeczywistość jest dużo bardziej prozaiczna.(...)

----

Cały wywiad z Tomaszem Leszczewskim z Praktyki Podatkowej dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP