Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przerwa od pracy w domu też musi być bezpieczna

02.03.2023

Autorzy:
Justyna Siemiatycka

Pracodawca uzgodnił z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku administracyjno-biurowym, że będzie on wykonywał pracę zdalnie w swoim miejscu zamieszkania. W jaki sposób pracodawca powinien wywiązać się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wobec tej osoby?

Pracodawcy uzyskali w końcu konkretne wytyczne dotyczące należytego wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy względem pracujących zdalnie.

Nowelizacja kodeksu pracy, która wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 r. (dalej: nowelizacja) zawiera dość rozbudowane przepisy z zakresu „BHP pracy zdalnej”. Ich prawidłowa i rzetelna implementacja umożliwi przedsiębiorcom ograniczenie ryzyk związanych z uzupełniającymi roszczeniami odszkodowawczymi pracowników z tytułu wypadków przy pracy zdalnej. Przede wszystkim jednak wpłynie na ograniczenie liczby samych wypadków.

Obowiązki pracodawcy

Zasadniczo, pracodawca zobowiązany będzie do realizowania obowiązków w dziedzinie BHP pracy zdalnej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie pracy. Ze względu jednak na szczególny charakter tej pracy – z określonymi modyfikacjami. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie, aby pracodawca mógł ingerować w przestrzeń domową pracownika, która nie jest terenem zakładu pracy.

Tym samym, pracodawca zwolniony będzie w szczególności z obowiązku:

  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
  • dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
  • zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Zgodnie z nowelizacją to pracownik, a nie pracodawca, będzie więc organizował stanowisko pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Obowiązkiem pracodawcy będzie z kolei zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej (komputer, drukarka, skaner, telefon, itp.) oraz ich instalacji, serwisu i konserwacji, lub pokrycie niezbędnych kosztów z tym związanych.

(...)

----

Cały artykuł Justyny Siemiatyckiej, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP