Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja kodeksu pracy wymusza zmiany w firmowych regulacjach

09.03.2023

Autorzy:
Paulina Janas

ZMIANY ZASAD PO USTALENIACH

- W jaki sposób zmienić już raz wprowadzony regulamin pracy zdalnej?

Przepisy nie określają, jak wprowadzić zmiany do przyjętego już regulaminu lub porozumienia dotyczącego pracy zdalnej. Wobec braku odrębnego uregulowania, należy odpowiednio stosować zasady obowiązujące przy wprowadzaniu ww. regulacji. Oznacza to, że:

  • u pracodawców, u których działają zakładowe organizacje związkowe – zmiany należy wprowadzić w porozumieniu z organizacją związkową (a gdy w firmie działa więcej niż jedna taka organizacja – w porozumieniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi lub organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych); gdy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu aneksu nie dojdzie do porozumienia ze stroną społeczną, pracodawca może wprowadzić zmiany samodzielnie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania aneksu,
  • u pracodawców nieuzwiązkowionych – zmiany wprowadza się po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Tryb wprowadzenia zmian do regulacji dotyczących pracy zdalnej należy ustalać według stanu na chwilę wdrażania zmian. Zatem w przypadku, gdyby okazało się, że w momencie wprowadzania zmian do porozumienia dotyczącego pracy zdalnej w zakładzie pracy nie funkcjonują już organizacje związkowe (będące stroną wcześniejszego porozumienia), pracodawca powinien wprowadzić zmiany po konsultacji z przedstawicielstwem pracowniczym. Analogicznie należy rozpatrywać sytuację odwrotną, tj. ukonstytuowanie się zakładowej organizacji związkowej już po wprowadzeniu regulaminu pracy zdalnej. W tym przypadku pracodawca powinien zastosować tryb właściwy dla wdrażania regulacji w podmiotach uzwiązkowionych (w takim scenariuszu organizacje związkowe niejako wyprą z procesu konsultacji dotychczasowych przedstawicieli pracowników).

(...)

----

Cały artykuł Pauliny Janas, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

 

Bądź na bieżąco z DZP