Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Udział oferentów z państw trzecich - na co zwrócić uwagę

11.04.2023

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Od pewnego czasu zarówno w państwach członkowskich, jak i w instytucjach unijnych zaczęto dostrzegać problem zakłócania funkcjonowania reguł rynku wewnętrznego przez przedsiębiorców, którzy choć na nim funkcjonują, to korzystają z różnic pomiędzy regulacjami obowiązującymi w UE i w państwach trzecich. Z jednej strony może chodzić o być może bardziej liberalne przepisy obowiązujące w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy lub prawa ochrony środowiska, z drugiej o pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorcom działającym w krajach spoza UE. Nie chodzi przy tym jedynie o przedsiębiorców zagranicznych (choć o nich przede wszystkim), ale również o unijnych, którzy korzystają w swojej działalności ze wsparcia pochodzącego spoza UE.

Instrumentem, który ma równoważyć sytuację w zakresie pomocy publicznej jest rozporządzenie 2022/2560/ UE o subsydiach zagranicznych, które weszło w życie 12 stycznia 2023 r.

Choć dotyczy ono w zasadzie każdej działalności gospodarczej wykonywanej na terenie UE, to w sposób szczególny odnosi się do transakcji określanych jako koncentracje oraz udziału takich przedsiębiorców w unijnym rynku zamówień publicznych. Rozporządzenie 2022/2560/ UE nie ma zastosowania do zamówień publicznych udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia rozpoczętych przed 12 lipca 2023 r.

(...)

Cały artykuł Wojciecha Hartunga, Counsel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dostępny w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP