Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zniekształcenie praw autorskich, czyli o wyłączeniu lub ograniczeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych w umowie

21.04.2023

Autorzy:
Dr Marcin Stępień

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się nowe wydanie Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1(159)/2023, w których znajduje się artykuł Marcina StępniaPraktyki IP&TMT.

Marcin w swoim artykule omawia kwestie związane z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mówiącym o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Przepis ten wzbudza wiele wątpliwości interpretacyjnych, nierzadko przeciwstawnych, a w orzecznictwie nie poświęcono mu dotychczas zbyt wiele uwagi. Ustalenie jednolitej wykładni tego przepisu ma jednak istotne znaczenie dla obrotu autorskimi prawami majątkowymi, ponieważ wyłączenie zbywalności autorskich praw majątkowych skutkowałby wykluczeniem tych praw z dalszego obrotu prawnego.

Więcej informacji o publikacji na stronie wydawcy.

Bądź na bieżąco z DZP