Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Do wiedzy pracownika także przerwy, odpoczynki i szkolenia

04.05.2023

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

Od 26 kwietnia trzeba przekazywać zatrudnionym znacznie rozbudowaną informację o warunkach zatrudnienia. A niewykonanie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wraz z wejściem w życie 26 kwietnia 2023 r. nowelizacji kodeksu pracy na pracodawców został nałożony obowiązek przekazywania pracownikom szerszej niż dotychczas informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 ust. 3 k.p. Zmienił się również termin i sposób jej przekazywania.

Odesłanie do przepisów

Przygotowanie nowej informacji, z uwagi na jej znacznie szerszy zakres, to nie lada wyzwanie dla pracodawców, zwłaszcza że ustawodawca nie wyjaśnia, jak bardzo szczegółowa ma ona być. Przygotowując np. informację o składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych pracodawcy zastanawiają się, czy mają odwoływać się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa, np. rozporządzenia o podróżach służbowych, ustawy o świadczeniach przysługujących pracownikowi w czasie choroby, przepisów kodeksu pracy o wynagrodzeniu za urlop i inne usprawiedliwione nieobecności, a także do regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin wynagradzania czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy wówczas pamiętać, że informacja z założenia ma być przewodnikiem dla pracownika pokazującym mu, gdzie szukać przepisów o przysługujących mu prawach.

Cały artykuł Justyny Tyc-Brzosko, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.

---

Artykuł został także uzupełniony o odpowiedź na pytania czytelników dotyczące konieczności przedstawiania informacji w nowym kształcie "starym" pracownikom.

Odpowiedź Justyny Tyc-Brzosko na pytania czytelników dostępna na stronie Rzeczpospolitej.

 

Bądź na bieżąco z DZP