Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

25.05.2023

Autorzy:
Łukasz Górzny

Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, implementująca m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (DzUrz UEL 2019 Nr 188, str. 79, tzw. dyrektywa work-life balance), zagwarantowała pracownikom wychowującym dzieci w wieku do lat 8 prawo do występowania do pracodawców o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Wedle założeń dyrektywy ma to zachęcać pracowników wychowujących dzieci do pozostania na rynku pracy, a korzystanie z wybranej formy organizacji pracy ma im ułatwić łączenie kariery zawodowej z rolą rodzica lub opiekuna dziecka. Przybliżam obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. zasady stosowania elastycznej organizacji pracy w teorii i praktyce.

Zgodnie z dyspozycją nowego art. 1881 kodeksu pracy formami elastycznej organizacji pracy są:

  • praca zdalna,
  • system przerywanego czasu pracy,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • system pracy weekendowej,
  • ruchome lub indywidualne rozkłady czasu pracy,
  • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Decyzja, która forma jest właściwa, i o którą złożyć wniosek, należy wyłącznie do pracownika.

21 dni przed startem…

Poza osobą będącą rodzicem dziecka do ukończenia przez nie 8. roku życia, wniosek o elastyczną organizację pracy mogą złożyć także faktyczni opiekunowie dziecka. Takiego prawa nie ma jednak rodzic, który nie sprawuje nad dzieckiem opieki, np. wskutek postanowienia sądu rodzinnego przyznającego prawo do opieki nad dzieckiem wyłącznie drugiemu z rodziców.

(...)

Cały artykuł Łukasza Górznego, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP