Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy Kartagina powinna zostać zburzona, a przepisy o umowie o roboty budowlane napisane na nowo?

03.07.2023

Autorzy:
Kamil Pociecha

„Poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać zniszczona”, to słowa jakimi Katon Starszy Cenzor kończył przemówienia w senacie rzymskim, żądając zniszczenia Kartaginy pokonanej przez Rzym w II wojnie punickiej (202 p.n.e.). Podobnie wraz z mec. Tomaszem Darowskim z Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP kończymy nasze wystąpienia w ramach dyskusji lub prezentacji branżowych. Z tą drobną różnicą, że nie mówimy o Kartaginie, a o polskim Kodeksie cywilnym, a właściwie o jego przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane. Oczywiście nie chcemy ich niszczyć, tylko napisać je na nowo.

Od ponad trzydziestu lat od wprowadzenia w naszym kraju gospodarki wolnorynkowej przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowalne nie uległy istotnym zmianom. Do punktowych i potrzebnych zmian, które wprowadzono należały przepisy o solidarnej odpowiedzialności inwestora względem podwykonawców i postanowienia dotyczące gwarancji zapłaty wynagrodzenia jakiej wykonawca może żądać od inwestora. Przepisy regulujące umowy o roboty budowalne nie zostały jednak dostosowane do zmienionej rzeczywistości gospodarczej, w ramach której w Polsce wybudowano i dalej buduje się całkiem sporo.

(...)

Cały artykuł Kamila Pociechy, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, jest dostępny w lipcowym numerze biuletynu Konsultant

Bądź na bieżąco z DZP