Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

28.03.2017

Autorzy:
Magdalena Zabłocka

Przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zamawiający będą zobowiązani do oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia PPP. Magdalena Zabłocka, senior associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Ministerstwo Rozwoju przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Ich celem jest wyeliminowanie części problemów, które praktycy PPP (zarówno ze strony publicznej, jak i prywatnej), wskazywali jako bariery w szerszym zastosowaniu projektów PPP.

Analiza korzyści

Warto zwrócić uwagę na fundamentalną zmianę podejścia projektodawcy w przypadku podejmowania przez zamawiających decyzji o zastosowaniu modelu PPP dla realizacji zadań: projekt ustawy wprowadza obowiązek przeprowadzenia przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego przez zamawiających oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP. Co prawda trudno jest zrozumieć, dlaczego ocena efektywności miałaby być przeprowadzana wyłącznie dla projektów PPP, w których partner prywatny wybierany jest w trybie konkurencyjnym, a przypadku innych długoterminowych czy kapitałochłonnych umów finansowanych ze środków publicznych, przeprowadzenie takiej analizy nie jest konieczne.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie http://www.rp.pl/Finanse/303289998-Zmiany-w-partnerstwie-publiczno-prywatnym.html

Źródło: Rzeczpospolita, 28 marca 2017

Bądź na bieżąco z DZP