Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aktualne podejście Komisji do ograniczeń wertykalnych w świetle rozporządzenia 2022/720 i towarzyszących mu wytycznych

10.07.2023

Autorzy:
Dr Jarosław Łukawski

Ukazał się najnowszy, dwunasty numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego, magazynu poświęconego wprowadzanym i planowanym zmianom w unijnych i krajowych regulacjach z zakresu prawa ochrony konkurencji. 

Wśród istotnych kwestii poruszonych w periodyku nie zabrakło omówienia obowiązującego od czerwca 2022 roku rozporządzenia prezentującego stanowisko KE ws. porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, które jest szczególnie istotne dla podmiotów dystrybuujących towary w e-commerce oraz dla właścicieli platform internetowych. Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany podyktowane były w dużej mierze koniecznością dostosowania przepisów do otoczenia rynkowego, w tym rosnącego znaczenia sprzedaży za pomocą platform on-line.

Autorem analizy prezentującej aktualizację podejścia prawodawstwa unijnego do umów wertykalnych jest Jarosław Łukawski, Partner i szef zespołu prawa konkurencji.

Artykuł naszego eksperta podsumowuje najważniejsze zmiany w podejściu Komisji Europejskiej do oceny umów zawieranych przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu w celu dystrybucji towarów lub usług w tym dotyczące:

  • systemów podwójnej dystrybucji (dual distribution),
  • dystrybucji wyłącznej,
  • dystrybucji w kanale on-line,
  • podmiotów świadczących usługi pośrednictwa internetowego.

Rozporządzenie 2022/720 weszło w życie 1 czerwca 2022 r. i będzie obowiązywać przez okres 12 lat. Zastąpiło rozporządzenie 330/2010, które przestało obowiązywać 31 maja 2022 roku.

Publikacja dostępna w Numerze 1(12)/2023 internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.

Bądź na bieżąco z DZP