Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rośnie rola zrównoważonego rozwoju w prawie pracy

03.08.2023

Autorzy:
Zuzanna Gaczyńska

Niezależnie od wymogów regulacyjnych, ESG coraz silniej wpływa na ocenę firmy przez jej partnerów handlowych, inwestorów, klientów, a także pracowników. Stworzenie środowiska pracy zgodnego ze standardami ESG może oznaczać konieczność podjęcia dodatkowych działań.

Skrót „ESG” oznacza zbiór wskaźników w obszarach środowiskowym (environment), społecznym (social) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance), służących do oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, państw i organizacji. Z działań legislacyjnych podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej wynika, że ESG to nie tylko rynkowy trend czy zbiór dobrych praktyk, ale kierunek zmian pożądanych przez unijnego prawodawcę. Można więc przyjąć, że oczekiwania oraz wymogi prawne w zakresie ESG z czasem będą jedynie rosły.

Regulacje unijne

W Unii Europejskiej trwają prace nad przyjęciem kompleksowego pakietu regulacji na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wyrazem działań unijnych legislatorów jest m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, dalej: Dyrektywa CSRD).

(...)

Cały artykuł Zuzanny Gaczyńskiej, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostępny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP