Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora

20.03.2017

Autorzy:
Jerzy Sawicki
Weronika Sawik
Sejm, 9 marca br., zakończył prace nad tzw. pakietem wierzycielskim, mającym ułatwić przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Pakiet modyfikuje m.in. odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom. Jakie zmiany wprowadza uchwalona nowelizacja Kodeksu cywilnego i kto na nich zyska?

Artykuł 647(1) Kodeksu cywilnego (Kc), ustanawiający odpowiedzialność solidarną inwestora oraz wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy, obowiązuje od 2003 r. i od początku budzi kontrowersje mimo niekwestionowanego ratio legis tego przepisu, jakim jest ochrona interesów podwykonawców w procesie inwestycyjno-budowlanym. Jak słusznie wskazują projektodawcy pakietu wierzycielskiego, obecne brzmienie artykuł 647(1) Kc budzi liczne wątpliwości interpretacyjne oraz prowadzi niekiedy do rozbieżnych rozstrzygnięć sądowych. Ponadto pojawiają się zarzuty, iż zbyt liberalna wykładania tego przepisu przez sądy (z Sądem Najwyższym na czele) doprowadziła do bardzo szerokiego stosowania zasad odpowiedzialności solidarnej, czemu sprzeciwiają się często inwestorzy, traktujący tę okoliczność jako czynnik dodatkowego ryzyka w projektach.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/nowe-zasady-odpowiedzialnosci-solidarnej-inwestora-za-wynagrodzenie-podwykonawcy-57858.html

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl, 20 marca 2017

Bądź na bieżąco z DZP