Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Postępowania wyjaśniające prowadzone według własnych reguł

23.05.2024

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Przepisy projektowanej ustawy o ochronie sygnalistów nakładają na pracodawców dwojakiego rodzaju obowiązki o charakterze operacyjnym:

  • związane z umożliwieniem sygnalistom zgłoszenia nieprawidłowości oraz
  • dotyczące procedowania zgłoszeń.

W tym drugim zakresie pracodawcy mają mieć obowiązek podjęcia tzw. działań następczych (to termin ze słowniczka ustawy). Chodzi tu o takie czynności, które służą sprawdzeniu prawdziwości zgłoszenia lub które potem przyjmują postać środków zaradczych służących wyeliminowaniu nieprawidłowości.

Wśród środków, które mają na celu weryfikację prawdziwości informacji podanych przez sygnalistę, ustawa wymienia postępowania wyjaśniające – obok kontroli i postępowań administracyjnych, które mogą służyć wyjaśnieniu sprawy w obszarach, w których prawo wymaga wszczęcia formalnych postępowań. Tu chciałbym skupić się na wewnętrznych postępowaniach służących wyjaśnieniu prawdziwości zgłoszenia od sygnalisty.

Tylko ogólny zarys

Postępowania wyjaśniające, jako forma zajęcia się sprawą zgłoszoną przez sygnalistę, powinny być przeprowadzone niezależnie od rodzaju zgłoszenia – czy to wewnętrznego (dotyczącego podmiotów prawnych, np. firm), czy to zewnętrznego (dotyczącego w dużej mierze organów publicznych). W obu przypadkach przyjmujący zgłoszenie (np. pracodawca czy organ publiczny) musi zweryfikować zgłoszenie, przeprowadzając wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

(...)

Cały artykuł Bogusława Kapłona, Współzarządzającego Praktyką Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP