Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo wodne wpłynie na przemysł chemiczny

05.10.2016

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

O znaczeniu dostępu przemysłu chemicznegodo zasobów wodnych nie trzeba nikogo przekonywać. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym zakresie powinny być zatem zainteresowane wszelkimi zmianami w ramach uwarunkowań  prawnych dotyczących gospodarowania wodami. W związku z koniecznością dokończenia procesu implementacji prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego uregulowań dotyczących ochrony zasobów wodnych, Ministerstwo Środowiska w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaprezentowało trzy projekty nowej ustawy Prawo wodne, z których najnowszy datowany jest na 11 sierpnia br. Niebagatelna część planowanych zmian dotyczy struktury organizacyjnej organów administracji publicznej odpowiedzialnych za prawidłowe gospodarowanie wodami, np. poprzez utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nie oznacza to jednak, że projekt ustawy nie przewiduje modyfikacji uprawnień i obowiązków nałożonych na podmioty korzystające z wód. Poniżej zostaną przedstawione najistotniejsze, w ocenie autorów, planowane zmiany legislacyjne, które będą mogły mieć istotny wpływ na warunki funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Chemia i Biznes, 5/2016

Bądź na bieżąco z DZP