Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Inwestycje kolejowe w projekcie KUB

17.01.2017

Autorzy:
Jerzy Sawicki

W aktualnym stanie prawnym inwestycje kolejowe są realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, której rozdział 2b pełni rolę tzw. specustawy kolejowej. Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego* (KUB) zrywa z modelem regulacji kluczowych inwestycji w drodze „specustaw” i wprowadza jednolitą regulację kodeksową w zakresie planowania i realizacji inwestycji, usuwając z polskiego porządku prawnego wszystkie obowiązujące specustawy, w tym także kolejową. Czym różni się nowa regulacja kodeksowa zawarta w KUB od dotychczasowych rozwiązań opartych o specustawę kolejową?

Specustawa lekiem na całe zło?

W ostatnich latach można dostrzec swoistą modę na „usprawnianie” procesu inwestycyjnego w drodze uchwalania kolejnych specustaw dla wybranych branż (np. specustawy kolejowej, drogowej, przesyłowej itp.). Specustawy wprowadzają odstępstwa od zasad ogólnych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, dzięki czemu umożliwiają szybsze wdrożenie kluczowych z punktu widzenia interesów państwa inwestycji o dużej doniosłości społecznej
i gospodarczej, których realizacja odbywa się zwykle w cieniu konfliktów z ich przeciwnikami oraz pod presją czasu (np. z uwagi na konieczność wykorzystania środków unijnych w określonym terminie).

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rynek Kolejowy, 01/2017

Bądź na bieżąco z DZP