Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: kolejna rewolucja, ale czy dobre rozwiązania?

15.07.2016

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Dyskusję nad najnowszą, obszerną nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia in house.Dla wielu samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo istotne. Pozwala bowiem bezprzetargowo, ale uwaga − zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych − zlecać nie tylko odbieranie śmieci komunalnych od mieszkańców, lecz także wiele innych zadań. Tymczasem, jak w dzisiejszym tekście przypomina Wojciech Hartung, regulacje w ustawie z 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczą wyłącznie wyboru wykonawcy danej usługi, nie tworzą zaś zamkniętego i kompletnego zestawu przepisów regulujących kwestię powierzania określonych zadań w formie in house. Obawiam się, że praktyka w tym zakresie może przynieść samorządom sporo kłopotów. Potrzebne mogą się więc okazać nowelizacje innych ustaw albo i przepisów o zamówieniach lub przynajmniej jednoznaczne wyjaśnienia. Aby się nie okazało, że ci, który skorzystali z udogodnień, będą za to karani.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 15 lipca 2016

Bądź na bieżąco z DZP