Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy podatki są istotnym elementem sukcesji? (cz. 1)

04.11.2015

Autorzy:
Joanna Wierzejska

Polska należy do nielicznego grona państw, w których przekazanie majątku w drodze darowizny członkom bliskiej rodziny jest zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie takie ma też zastosowanie przy spadkobraniu. Ta okoliczność sprzyja niewątpliwie kumulacji majątku w ramach rodzin biznesowych. O ile do przesuięć majątkowych dochodzi pomiędzy bliską rodziną (dziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo), to z przeniesieniem majątku nie wiążą się istotne obciążenia podatkowe.

Podatki nie bywają zatem głównym ogranicznikiem planowania sukcesji albo nbolesnym ciężarem w momencie spadkobrania, który w innych okolicznościach mógłby powodować wolę sprzedaży części majątku w celu zdobycia środków na zapłatę podatków (są takie kraje, w których wysokie obciążenia podatkowe darowizn oraz spadków zmuszają zamożne rodziny do zbycia części majątku w celu pozyskania środków na podatki).

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej, listopad 2015

Bądź na bieżąco z DZP