Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy dopuszczalne jest przyjmowanie korzyści

20.01.2016

Zagadnienie przekazywania korzyści osobom uprawnionym do preskrypcji lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi budzi od długiego czasu wiele emocji i często utożsamiane z praktykami wątpliwymi etycznie. Niekiedy takie praktyki wzbudzają zainteresowanie organów ścigania, organów inspekcji farmaceutycznej, a także samorządów zawodowych. Nierzadko sami lekarze lub przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy aby nie łamią w ten sposób prawa i nie narażają się na odpowiedzialność karną.

Przekazywanie upominków osobom uprawnionym do wystawiania recept bądź prowadzącym obrót produktami leczniczymi (nazywanymi dalej przedstawicielami zawodów medycznych) jest jedną z form reklamy produktu leczniczego. Jako taka została ona dopuszczona przez przepisy ustawy 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jednak pod pewnymi warunkami.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Puls Medycyny, 20 stycznia 2016

Bądź na bieżąco z DZP