Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Agata Mierzwa: Wolny 2 maja bez urlopu

21.04.2016

Autorzy:
Agata Mierzwa

Jeśli pracodawca nie widzi sensu otwierania firmy w dniu przypadającym między świętami, nikt go do tego nie zmusi. On z kolei nie zmusi pracowników, żeby tego dnia skorzystali z urlopu wypoczynkowego.

Zbliża się majówka. Wiele firm podejmuje decyzję o zamknięciu biur czy fabryk w dzień wypadający między świętami 1 i 3 maja, tworząc tzw. most. Niektórzy pracodawcy wymagają równocześnie, aby na ten dzień zatrudnieni wypisali wnioski urlopowe, motywując to nieprowadzeniem w tym dniu zwykłej działalności. Takie zobowiązanie pracowników do wykorzystania urlopu nie ma jednak podstawy w obowiązujących przepisach prawa pracy.

Do szefa należy decyzja...

Prawo pracownika do urlopu jest jednym z jego podstawowych praw, jednak w praktyce to pracodawca decyduje ostatecznie o jego realizacji (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 9 maja 2013 r., II PK 199/12). To on bowiem wyraża zgodę na termin wykorzystania przez pracownika urlopu, co dotyczy wszystkich rodzajów urlopu. Zatrudniony nie może pójść na urlop bez zgody pracodawcy, nawet gdy termin jego rozpoczęcia wynika z planu urlopów (tak m.in. wyrok SN z 16 grudnia 2008 r., I PK 88/2008). Nie może też samowolną decyzją rozpocząć urlopu na żądanie. Wbrew zwyczajowemu pojmowaniu również urlop na żądanie, dla zgodnego z prawem rozpoczęcia i wykorzystania, wymaga zgody pracodawcy. W przeciwnym razie pracodawca może potraktować nieobecność podwładnego jako nieusprawiedliwioną, co uprawnia go do podjęcia działań zmierzających nawet do dyscyplinarnego rozwiązania z nim umowy o pracę (wyrok SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08).

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 21 kwietnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP