Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odpowiedzialność podmiotów eksploatujących zak. chemiczne

06.04.2016

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Daniel Chojnacki

Eksploatacja zakładu chemicznego wiąże się z wieloma obowiązkami. Istotna ich część wynika z przepisów środowiskowych. Ich przestrzeganie przez operatora jest ważne i to nie tylko z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności prawnej, ale pozwala również na stworzenie odpowiedniej relacji ze społecznością lokalną zamieszkującą sąsiedztwo zakładu.

O szczególnym znaczeniu ochrony środowiska w polskim prawie świadczą postanowienia Konstytucji RP. Ochrona środowiska, uwzględniająca zasadę zrównoważonego rozwoju, stanowi jedną z zasad ustrojowych (art. 5 Konstytucji). Ochrona środowiska stanowi obowiązek zarówno władz publicznych (art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji), jak i podmiotów prywatnych (art. 86 Konstytucji) i  może stanowić jedną z przesłanek ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Chemia i Biznes, 2/2016

 

Bądź na bieżąco z DZP