Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

In house, czyli model organizacji rynku zadań publicznych

26.09.2015

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Regulacje dotyczące zamówień publicznych nie powinny regulować kwestii o znaczeniu ustrojowym – uważa Wojciech Hartung z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

 

Przyjęcie na poziomie prawa unijnego nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE1 dotyczącej zamówień publicznych oraz w dyrektywy 2014/23/UE2 dotyczącej koncesji), w Polsce poza nadzieją na poprawę obowiązujących obecnie przepisów, wzbudziło również wiele emocji.

Jednym z takich zagadnień są tzw. zamówienia in-house. Chodzi o model organizacji rynku oparty na współpracy publiczno-publicznej z wyłączeniem elementu prywatnego. Inaczej mówiąc, poprzez różnego rodzaju mechanizmy prawne – umowne lub administracyjne – gminy miałyby uzyskać niemalże nieograniczoną swobodę w bezprzetargowym powierzaniu świadczenia usług komunalnych,  podmiotom pozostającym pod ich kontrolą.

Podnoszone w licznych dyskusjach argumenty zwolenników takiego rozwiązania sprowadzają się do dwóch zasadniczych tez, z którymi trudno się jednak z prawnego punktu widzenia zgodzić.

Całość artykułu dostępna pod linkiem: http://portalkomunalny.pl/in-house-czyli-model-organizacji-rynku-zadan-publicznych-324092/

Źródło: www.poradnikkomunalny.pl, 23 września 2015

Bądź na bieżąco z DZP