Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zwolnienie od pracy płatne jak urlop

25.02.2016

Autorzy:
Magdalena Skwara

Ustalając po 22 lutego br. wynagrodzenie pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią, którą zwolniono ze świadczenia pracy, należy uwzględniać zmienne składniki pensji z trzech wcześniejszych miesięcy.

Poza nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą umów na czas określony, 22 lutego 2016 r. weszła w życie także zmiana do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 2015 r., poz. 2000, dalej: rozporządzenie). Dodany przepisy wprost odnosi się do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 lutego 2016

Bądź na bieżąco z DZP