Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

31.05.2016

Rynek zamówień publicznych w Polsce

Całkowitą wartość rynku zamówień publicznych w Polsce szacuje się na kwotę 230 mld pln, z tym że ok. 140 mld złotych wydawanych jest na podstawie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych („PZP”) 4. Znaczna część inwestycji jest realizowana przy wsparciu funduszy UE. Polska jest bowiem beneficjentem ponad 82 mld euro w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Dla rynku zamówień publicznych istotną rolę odgrywa również fakt, że Polska znajduje się w okresie rozwoju, co nieodłącznie wiąże się z tym, że wiele ważnych dla krajowej gospodarki inwestycji będzie prowadzonych w ciągu kilku najbliższych lat.

Pełna treść opracowanie jest dostępna w załaczonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP