Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podbój kosmosu z zezwoleniem i ubezpieczeniem

16.10.2017

Autorzy:
Tomasz Darowski
Weronika Sawik

Sektor kosmiczny stanowi jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki, której rozwój prowadzi do postępu technicznego w innych branżach – uważają eksperci.

Upłynął termin konsultacji publicznych przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Projektowana ustawa będzie pierwszym kompleksowym aktem prawnym regulującym działalność polskich podmiotów w przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie projekt ten stanowi oczekiwaną odpowiedź na wynikające z umów międzynarodowych zobowiązania Polski w tej dziedzinie. Projektowana ustawa ma uregulować przede wszystkim warunki uzyskiwania zgody przez polskie podmioty na wypuszczenie obiektu w przestrzeń kosmiczną, warunki rejestracji obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej, zasady prowadzenia rejestru obiektów kosmicznych oraz zagadnienia dotyczące ubezpieczeń i kwestii odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Opinie/310169975-Projekt-ustawy-o-dzialalnosci-kosmicznej-po-konsultacjach.html?template=restricted 

Źródło: Rzeczpospolita, 16 października 2017

Bądź na bieżąco z DZP