Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami i jej wpływ na sytuację inwestorów

04.05.2015

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Jeszcze do 22 czerwca 2015 r. można składać uwagi do projektów aktualizowanych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (dalej: „aPGW”). Ostateczny kształt przyjętych postanowień będzie wpływał nie tylko na poziom ochrony środowiska wodnego, ale także na sytuację prawną wielu inwestorów.Warto zapoznać się z kształtem opracowywanych dokumentów, a następnie rozważyć przedstawienie własnych komentarzy i propozycji.

Szczególną uwagę na opracowywane dokumenty powinni zwrócić wszyscy mogący wkrótce potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono wymagane między innymi na wykonanie urządzeń wodnych, ale także na pobór wód albo wprowadzanie
ścieków do wód lub ziemi. Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) wprost nakazują odmówić wydania takiego pozwolenia, jeżeli narusza ono ustalenia aPGW (art. 126 pkt 1 w zw. z art. 125 pkt 1).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 maja 2015

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP