Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czekają nas ważne zmiany w prawie spadkowym

08.03.2015

Autorzy:
Paweł Paradowski

Od dłuższego czasu prawo spadkowe opierało się nowelizacjom, które są dość częste w innych dziedzinach prawa. W tym roku
sytuacja ta radykalnie się zmieni, bowiem czekają nas dwie istotne modyfikacje, tak w zakresie przepisów krajowych jak europejskich.

6 lutego Sejm uchwalił istotną zmianę przepisów prawa spadkowego obejmującą zasady dziedziczenia oraz postępowania spadkowego. Wprawdzie nie wiadomo jeszcze, kiedy ustawa zostanie przyjęta przez Senat, podpisana przez Prezydenta RP i kiedy dokładnie wejdzie w życie, ale zmiany już wywołują sporo emocji.

Domyślny sposób dziedziczenia

Pierwszą i podstawową kwestią jest zmiana domyślnego sposobu dziedziczenia długów. Obecnie niepodjęcie przez spadkobiercę określonych działań, tj. brak złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (z tzw. dobrodziejstwem inwentarza) oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem bez ograniczenia. W tej sytuacji spadek, w skład którego wchodzi kredyt o wysokości przewyższającej wartość spadku (np. przypadek niezabezpieczonego kredytu frankowego) obciąża majątek spadkobiercy i to spadkobierca kosztem swego własnego majątku musi w całości kredyt ten
spłacić, niezależnie od wartości aktywów spadkowych.

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej, marzec 2015

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP