Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

15.03.2014

Autorzy:
Wojciech Dziomdziora

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym zakłada daleko idące zmiany w obszarze regulacji świadczenia usług telekomunikacyjnych na obszarze Unii Europejskiej. W niniejszym artykule autor skrótowo omawia najważniejsze z nich, tj. jednolite zezwolenie unijne, harmonizację użytkowania widma radiowego, europejskie
produkty dostępu wirtualnego czy proponowane wzmocnienie praw użytkowników oraz kwestie roamingu. Ponadto autor przedstawia wstępne opinie dwóch wiodących w sprawie komisji Parlamentu Europejskiego – ITRE i IMCO.

I. Wprowadzenie
Europa, która jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku była liderem technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, pozostaje dziś daleko w tyle za rozwiniętymi krajami Azji czy Ameryki Północnej. Jednym ze środków zaradczych ma być stworzenie w pełni jednolitego rynku telekomunikacyjnego na obszarze całej Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu 2013 r. projekt rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym (dalej: projekt rozporządzenia). W niniejszym artykule przedstawię wybrane, najważniejsze propozycje nowych regulacji prawnych wraz ze wstępnymi opiniami dwóch komisji Parlamentu Europejskiego: Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Rozwoju (dalej: ITRE), która to odgrywa wiodącą rolę w pacach parlamentarnych nad projektem rozporządzenia, oraz Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (dalej: IMCO).

Źródło: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1 (3)/2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP