Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Te same obowiązki, ale pensje różne

06.03.2014

Autorzy:
Agata Mierzwa

Można ustalić inną wysokość wynagrodzenia dla handlowców wykonujących podobne zadania, ale w innym regionie. Jednak w razie sporu sądowego trzeba wykazać, że powody zróżnicowania były obiektywne.

Wątpliwość 1
Premia jako zmienny składnik zazwyczaj wynagrodzenie przedstawicieli składa się z części stałej, określonej jako miesięczne wynagrodzenie, oraz z części ruchomej, czyli premii. Co do tej ostatniej zwykle umowa statuuje tylko prawo do premii, a szczegółowe zasady jej otrzymania (w tym wysokość i warunki jej nabycia) określają odrębne regulaminy. O ile składnik stały nie
budzi większych kontrowersji, o tyle premia wywołuje wiele praktycznych problemów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 marca 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP