Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

02.11.2017

Autorzy:
Michał Wojciechowski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają zamawiającym liczne deklaracje, np. że posiadają niezbędne doświadczenie, że są uczciwi (i mogą być beneficjentami środków publicznych), że opłacają podatki. Przypomina to rozgrywkę karcianą, kiedy w pierwszej fazie uczestnicy coś deklarują, a dopiero wówczas, gdy padnie ze strony zamawiającego komenda "sprawdzam", wykładają karty (dokumenty) na stół.

Różnica między taką rozgrywką karcianą a postępowaniem zamówieniowym polega na tym, że okoliczności, co do których wykonawcy wstępnie deklarują się na początku procedury (składając stosowne oświadczenia w formularzu JEDZ; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Publicznego), muszą "utrzymywać się" przez cały okres jej trwania. Jak zatem powinien zachować się zamawiający, kiedy otrzyma na koniec "licytacji" dokumenty, z których nie będzie wprost wynikało potwierdzenie okoliczności na dzień (wstępnej) deklaracji? Jakie znaczenie w tym zakresie ma data wystawienia stosownego dokumentu?

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źrodło: Gazeta Samorządu i Administracji, 11/2017

Bądź na bieżąco z DZP