Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

08.02.2017

7 lutego br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Geneza sporu tkwi w obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisach Prawa zamówień publicznych, które umożliwiają np. gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom, z wolnej ręki. Z możliwości tej postanowił skorzystać Tarnów. 3 stycznia br. wszczął postępowanie i na stronie internetowej Biuletynu Indormacji Publicznej podał, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zamierza powierzyć swojej spółce – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Tarnowie (oprócz wspomnianej MPGK) co najmniej 3 spółki z kapitałem prywatnym, które działają na rynku odbioru odpadów komunalnych. Jedna z nich postanowiła zaskarżyć prowadzone przez Tarnów postępowanie do KIO. Spółka zarzuciła miastu, że zamierza bezpodstawnie udzielić zamówienia bezprzetargowo własnej spółce bez nawet próby wykazania tego, że nie będzie to skutkowało naruszeniem szeroko pojętych zasad konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/302089975-KIO-pierwszy-spor-o-in-house-na-odpady-wygrany-przez-gmine.html&template=restricted#ap-1 

Źródło: Rzeczpospolita, 8 lutego 2017

Bądź na bieżąco z DZP