Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak firma może sądzić się i nie płacić

12.12.2013

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Sąd przyznaje zwolnienie od kosztów sądowych pod warunkiem, że ubiegający się o nie wykaże, iż nie ma wystarczających środków na to, aby je ponieść.

Może ono być częściowe lub całościowe. Częściowo z obowiązku uiszczenia kosztów sąd zwalnia firmę tylko wówczas, gdy uzna,
że jest ona w stanie ponieść tylko część z nich. Wysokość zwolnienia określa wówczas w ułamkowej albo procentowej części lub wskazuje wysokość określonej kwoty, której nie musi uiścić przedsiębiorca, bądź wyszczególnia tylko niektóre opłaty albo wydatki. Częściowe zwolnienie może też polegać na przyznaniu zwolnienia tylko do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie. W takim wypadku wydając postanowienie o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych, sąd powinien wskazać, jakich roszczeń albo ich części ono dotyczy. Zakres zwolnienia ma wpływ na to, jakie wydatki ponosi firma będąca stroną. W razie zwolnienia w całości nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Firma zwolniona tylko częściowo ma obowiązek uregulować opłaty i ponieść wydatki do takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP