Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sąd nad śmieciową rewolucją

04.12.2013

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została skierowana przez Radę Miasta Świdnik oraz posłów SLD i PIS do Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z podnoszonych problemów była kwestia wysokości stawek opłat nieregulowanych przepisami. Mamy dziś bardzo dużą rozpiętość stawek i systemów ich naliczania- od kilku do nawet ponad 80 zł w przeliczeniu na
gospodarstwo domowe. Czy tak powinno być?

Przyznam, że byłem nieco zaskoczony, że akurat ta kwestia została zgłoszona do TK m.in. przez radę miasta. Z punktu widzenia samorządowców elastyczna polityka opłatowa powinna być raczej postrzegana jako szansa, a nie zagrożenie. Natomiast patrząc na to zagadnienie z prawnego punktu widzenia, miałem, podobnie jak stwierdził to trybunał, wątpliwości co do konstytucyjności takiego rozwiązania, czyli milczenia ustawodawcy co do maksymalnej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Kwestia ta była zresztą zgłaszana już na etapie prac legislacyjnych i przyjęcie określonego rozwiązania było w istocie
rzeczy świadomą decyzją, wynikającą przede wszystkim z określenia, na ówczesnym etapie, racjonalnych widełek opłaty śmieciowej.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP