Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie w każdym miejscu wolno zlokalizować nekropolię

02.10.2013

Autorzy:
Lech Żyżylewski

W świetle obowiązujących przepisów poszerzenie terenu cmentarza– zarówno komunalnego, jak i wyznaniowego– wymaga obligatoryjnie uchwalenia nowego bądź zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym“ zakresie wyłaczona jest zatem mozliwość działania bez planu, w drodze ubiegania sie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Każdy, kogo interes prawny może być zagrożony poprzez poszerzenie obszaru cmentarza, zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca, powinien podjąć obronę swego interesu na jak najwczesniejszym etapie. Najlepiej byłoby to uczynić już w momencie prac prowadzonych przez gminę nad studium uwarunkowań i “kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego uchwalenie poprzedzają prace planistyczne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 października 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP