Lech Żyżylewski

Partner

+48 22 557 76 98     lech.zyzylewski@dzp.pl
  • Od wielu lat doradza klientom  w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji obrotu nieruchomościami, prawa planowania przestrzennego i prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami.
  • Pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych w sprawach nieruchomościowych – wielokrotnie reprezentował klientów w głośnych sprawach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
  • Pełnomocnik procesowy w postępowaniach administracyjnych w dziedzinie prawa nieruchomości, włączając w to stałe występowanie przed sądami administracyjnymi.
  • Autor szeregu artykułów i opracowań dotyczących m.in. obrotu nieruchomościami, zagadnień reprywatyzacji oraz prawa spółek.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP