Lech Żyżylewski

Partner

vcard +48 22 557 76 98     lech.zyzylewski@dzp.pl
  • Jest doradcą krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami.
  • Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów (akcji), fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych oraz finansowaniu projektów w dziedzinie nieruchomości.
  • Pełni rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, zwłaszcza w sprawach nieruchomościowych i reprywatyzacyjnych.
  • Autor szeregu artykułów i opracowań dotyczących m.in. obrotu nieruchomościami oraz prawa spółek.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Co zmienić w przepisach o reprywatyzacji by uniknąć zagrożeń międzynarodowych?

Publikacja | 06.02.2018

Gościem programu #RZECZoPRAWIE był Lech Żyżylewski który opowiadał o znaczeniu ustawy JUST w Polsce, także w kontekście reprytwatyzacji.

cały tekst

W słusznej sprawie

Publikacja | 26.01.2018

W czasie prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie sposób pominąć wydarzenia, które u nas przeszło bez echa: przegłosowanie przez Senat USA ustawy o sprawiedliwości dla ocalonych, którym do dzisiaj nie zadośćuczyniono.

cały tekst

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez państwo obce ma charakter de iure gestionis

Publikacja | 25.09.2015

3 września 2015 Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa współużytkowników wieczystych gruntu przeciwko Republice Serbii.

cały tekst

Zamiast reprywatyzacji utrata majątku

Publikacja | 27.02.2015

Najnowsza propozycja Senatu zmierza do przesuniętej w czasie nacjonalizacji. Występujący z roszczeniami będą się spotykać z odmową – alarmują eksperci.

cały tekst

Jak chronić placówki oświatowe przed roszczeniami?

Publikacja | 28.10.2014

W poniedziałek, 27 października, Gazeta Stołeczna zorganizowała warsztat poświęcony reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmowanych przez szkoły i przedszkola.

cały tekst

Investor Guide to Europe 2014

Publikacja | 01.09.2014

Welcome to our first edition of our “Investor guide to Europe”. This document is the result of a partnership between DTZ and Herbert Smith Freehills. The Polish chapter was written by Lech Żyżylewski.

cały tekst

DZP z sukcesem kończy sprawę zmiany terminów zabudowy nieruchomości przy Trakcie Królewskim

DZP doradza | 18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem zakończyła prowadzenie sprawy dla jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych w przedmiocie zmiany terminów zabudowy nieruchomości położonej w Warszawie.

cały tekst

Wygrana w SN: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego

DZP doradza | 07.01.2014

Wygrana DZP w Sądzie Najwyższym: przedawnienie roszczenia odszkodowawczego należy liczyć od drugiej decyzji ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.

cały tekst

DZP doradza przy kupnie luksusowego Hotelu Sheraton Kraków

DZP doradza | 18.12.2013

Multidyscyplinarny zespół ekspertów kancelarii DZP doradzał francuskiej firmie hotelarskiej Algonquin przy zakupie jednego z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Polsce - Hotel Sheraton Kraków. Firma Algonquin zapłaciła za krakowski hotel, który nadal będzie zarządzany pod marką Sheraton, 38 mln EUR. To pierwszy hotel w Europie Środkowej, który kupiła francuska firma.

cały tekst

Nie w każdym miejscu wolno zlokalizować nekropolię

Publikacja | 02.10.2013

W świetle obowiązujących przepisów poszerzenie terenu cmentarza– zarówno komunalnego, jak i wyznaniowego– wymaga obligatoryjnie uchwalenia nowego bądź zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego.

cały tekst

Zasiedzenie budynku dekretowego jest dopuszczalne

DZP doradza | 24.05.2013

23 maja 2013 SN uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał do ponownego rozpoznania sprawę dot. zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku dekretowego.

cały tekst

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią

DZP doradza | 07.03.2013

Kolejny sukces DZP w sporze z Serbią: do nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

cały tekst

Wnioski dekretowe można jednak wciąż składać

Publikacja | 23.01.2013

Patrząc na 20 lat warszawskiej prywatyzacji, można dostrzec, że wiele poglądów prawnych i rozstrzygnięć, które na początku lat 90. trudno było sobie wyobrazić, dziś traktowanych jest jako norma – polemizują prawnicy.

cały tekst

Roszczenia nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania

DZP doradza | 21.12.2012

Sąd uznał stanowisko DZP: roszczenia dekretowe nie są przeszkodą do przedłużenia terminu użytkowania wieczystego. Sprawa dot. nieruchomości objętej działaniem dekretu warszawskiego.

cały tekst

Eksperci o roszczeniach reprywatyzacyjnych

Aktualność | 10.12.2012

6 grudnia Lech Żyżylewski wziął udział w debacie pt. "Roszczenia reprywatyzacyjne – hamulec gospodarki czy szansa na rozwój?", którą zorganizowała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

cały tekst

Wniosek dekretowy można złożyć także dziś

Publikacja | 04.12.2012

Czy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosków dekretowych bezpowrotnie minął w stosunku do wszystkich nieruchomości objętych jego działaniem jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku – pytają prawnicy Piotr Gołaszewski i Lech Żyżylewski.

cały tekst

DZP wygrywa kilkuletni spór o były budynek Ambasady Serbii

DZP doradza | 25.06.2012

25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym oddalił apelację Republiki Serbii w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez Serbię nieruchomości w Alejach Ujazdowskich.

cały tekst

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego

DZP doradza | 27.03.2012

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie: nie od każdego posiadacza można dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

cały tekst

Restrukturyzacja grupy Aldik

DZP doradza | 02.02.2012

Kancelaria doradzała na rzecz wspólników grupy Aldik w projekcie restrukturyzacji spółek w Polsce i za granicą. Usługi świadczone przez kancelarię obejmowały również kompleksowe doradztwo prawne w procesie sprzedaży grupy Aldik Nova z Lublina na rzecz litewskiego giganta handlowego - grupy Maxima.

cały tekst

Państwo trudny podsądny

Publikacja | 16.05.2011

O ryzyku, które mogą nieść umowy polskich obywateli z obcymi państwami, mówi Lech Żyżylewski, radca prawny, partner w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka

cały tekst