Lech Żyżylewski

Partner

+48 22 557 76 98     lech.zyzylewski@dzp.pl
  • Jest doradcą krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami.
  • Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów (akcji), fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych oraz finansowaniu projektów w dziedzinie nieruchomości.
  • Pełni rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, zwłaszcza w sprawach nieruchomościowych i reprywatyzacyjnych.
  • Autor szeregu artykułów i opracowań dotyczących m.in. obrotu nieruchomościami oraz prawa spółek.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP