Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak rozliczyć świadczenia z funduszu socjalnego

27.09.2013

Karnety na siłownię, świąteczne paczki, zapomogi – to najczęstsze świadczenia pracownicze z funduszu socjalnego. Czy pracodawca musi naliczać od nich podatek?

Nie zawsze. Jeśli świadczenia są przyznane zgodnie z regulaminem funduszu i spełniają kryteria działalności socjalnej można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Limit to 380 zł rocznie. Nadwyżka jest opodatkowana. Inaczej jest ze składkami ZUS, świadczenie z funduszu nie jest nimi obciążone, nawet jeśli przekracza limit określony w ustawie o PIT. Ze zwolnienia z podatku nie korzystają natomiast bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary albo usługi.
Co to znaczy „spełniają kryteria działalności socjalnej"?
Przyznając wsparcie dla zatrudnionych, pracodawca musi zbadać ich sytuację finansową i rodzinną. Jeśli nie uwzględni tego kryterium i przekaże wszystkim takie same świadczenia, fiskus  może zakwestionować prawo do zwolnienia.
Jak zmniejszyć ryzyko?
Solidnie dokumentując zasady przyznawania wsparcia. Najczęściej potwierdzają je oświadczenia pracowników o wysokości dochodów na jednego członka rodziny. Przydadzą się też inne dowody potwierdzające trudną sytuację zatrudnionej osoby. Pamiętajmy jednak, że trudno prześwietlić każdego pracownika, jeśli firma zatrudnia ich kilkuset. Dlatego wielu pracodawców przyjmuje limity dochodów i w zależności od tego, w jakim przedziale znajduje się pracownik, przyznaje mu wsparcie w określonej wysokości (albo nie przyznaje w ogóle).

Źródło: Rzeczpospolita, 27 września 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP