Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Większa swoboda w rozkładzie dopiero po dopełnieniu formalności

28.08.2013

Jakie nowe rozwiązania w zakresie elastycznego czasu pracy firma może uzgodnić z pracownikiem, a na jakie jest potrzebna zgoda załogi?

Jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, to zgoda związków zawodowych, bądź – jeżeli nie działają one w firmie – przedstawicieli załogi wymagana jest przy przedłużeniu okresów rozliczeniowych do maksymalnie 12 miesięcy oraz przy wprowadzaniu w całej firmie tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy. Te ostatnie można jednak stosować w odniesieniu do poszczególnych pracowników, nawet jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze związkami lub przedstawicielami załogi. W takim przypadku konieczny jest jednak wniosek pracownika.
Czy wniosek pracownika o ruchome godziny czasu pracy może dotyczyć wyłącznie stałych godzin w poszczególnych dniach, czy też dozwolonego przedziału czasowego, w zakresie którego sam będzie decydował o rozpoczęciu zadań?
Brzmienie nowych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że zatrudniony może złożyć wniosek zarówno o ustalenie stałych godzin rozpoczynania pracy, które różniłyby się w poszczególnych dniach, jak i przedziału czasu, w jakim może on decydować o godzinie przyjścia do zakładu.

Jak wyłania się przedstawicieli załogi w małych firmach, gdzie nie działają związki zawodowe, aby negocjować z nimi wprowadzenie ruchomego czasu pracy czy wydłużonych okresów rozliczeniowych?
Jeżeli w firmie nie działają związki zawodowe, przedstawicieli załogi należy wyłonić – jak stanowi ustawa – „w trybie przyjętym u danego pracodawcy". Problem w tym, że kodeks pracy nie precyzuje, jaki to może być tryb. Takie odwołanie do panującego zwyczaju nie jest jednak nowością. Z tak wyłonionymi przedstawicielami już dotychczas uzgadniało się np. zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy, czy warunków telepracy. Jeżeli więc w firmie taki przedstawiciel był już kiedyś wyłaniany, to i tym razem można zastosować ten sam tryb.

Źródło: Rzeczpospolita, 28 sierpnia 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP