Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Potwierdzenie odbioru sprawozdań finansowych nie jest wymagane

04.06.2013

Zarządy coraz częściej wykorzystują narzędzia elektronicznedo udostępniania dokumentów sprawozdawczych wspólnikom

Ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdania za 2012 r. jest 30 czerwca. Wcześniej członkowie organu zatwierdzającego,
np. zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółkach z o.o., muszą zapoznać się z dokumentami. Podmiot ma obowiązek im je udostępnić z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Na przykład jeżeli zgromadzenie ma się odbyć 28 czerwca, to dokumenty trzeba przekazać najpóźniej 13 czerwca. Czy są z tym jakieś problemy? Zdarza się, że ustalenia z biegłym rewidentem, związane z badaniem przez niego sprawozdania, trwają tak długo, że może to powodować problem z zachowaniem terminu zwołania zgromadzenia. W praktyce– patrząc z punktu widzenia zarządu spółki – lepiej zadbać o to, żeby otrzymać opinię rewidenta bez żadnych zastrzeżeń, niż za wszelką cenę dążyć do odbycia walnego zgromadzenia w ciągu ustawowych
sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Przy tym zarząd powinien tak ustalić jego datę, aby zachować 15-dniowy termin udostępniania dokumentów. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktokolwiek wyciągał konsekwencje z powodu niewielkich– ale podkreślę, niewielkich– opóźnień w zwołaniu walnego zgromadzenia. A dzięki sprawozdaniu bez uwag rewidenta podmiot lepiej wypada w oczach kontrahentów, firm leasingowych czy banków udzielających kredytu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 czerwca 2013

Bądź na bieżąco z DZP